Системна интеграция
Системна интеграция

В днешно време изграждането на свързаност между системите е ключов фактор за по-добра визуализация, управление и мониторинг на мрежата. Надеждната работа и връзка на отделните подсистеми в дадена организация са от изключително значение за оптимално функциониране и спомага за развитие и бъдещо разширение на дадена структура.

Лорен Нетуъркс разполага с опитни специалисти в тази област и може да посрещне и най-специфичните нуджи на клиента.

„Лорен Нетуъркс е извършила „Доставка, монтаж и оживяване на комуникационно оборудване за пренос на данни” от Huawei Technologies Co., Ltd. за нуждите на Мултифункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“.  Всички доставки са извършени в срок и към тях е подохождано с необходимия професионализъм. Системите на Huawei отговарят на всички Европейски стандарти и директиви за подобен вид оборудване.”

 

Техническо обслужване и поддръжка
Техническо обслужване и поддръжка

 

Лорен Нетуъркс предоставя пълен набор от услуги: 

 • Огледи на обекти и планиране на дейности;
 • Управление на проекти – оценка на обектите, специфични изисквания и особености;
 • Доставка на оборудването до обект;
 • Инсталация на системите и въвеждането им в експлоатация;
 • Превантивна поддръжка;
 • Профилактика на оборудване;
 • Поддръжка на инсталираните системи;
 • Обслужване на място;
 • 24 часова техническа помощ;
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Oбучение
Oбучение

 

Лорен Нетуъркс предлага широка гама от обучения, както и с персонализирани курсове, съобразени с нуждите на клиентите.

 • Запознаване с характеристики на съответното оборудване;
 • Въвеждане в начина на работа на системите и включените в тях устройства;
 • Презентиране на основни функционалности на оборудването;
 • Представяне на системи и услуги;
 • Физически настройки и тестове.
Консултации
Консултации

 

Лорен Нетуъркс предлага професионални консултации в областта на:  

 • Системни анализи, предварителни и предпроектни проучвания;
 • Разработване на стратегии и прогнози за развитие на енергетиката;
 • Планиране и развитие на енергийни системи;
 • Разработване и внедряване на софтуер за управление на технологични обекти;
 • Енергийна ефективност;
 • Инженерна поддръжка;
 • Производствена дейност, ремонт и профилактика на съоръжения, поддръжка;
 • Консултантски услуги насочени към компании работещи в Енергийния сектор;
 • Разработване на нови технологии за компании в областта на Телекомите и индустрията