News

Успешна имплементация при Bulargo 97

Как услугите на Angie допринасят за развитието на бизнеса

Share new:

Булагро97 АД е развъдна фирма. Дейността на компанията е концентрирана във ферми за отглеждане на родителски птици, люпилни и управлението на компанията. Производството е организирано така, че да изпълнява поставените цели, а именно перфектно качество, отлични условия на труд, висока производителност, опазване на околната среда и висока енергийна ефективност.

Всички технологични процеси в Булагро97 се управляват с най-съвременните системи, които се отличават с иновативност и голяма прецизност. Тъй като тези процеси изискват най-високи стандарти за контрол, компанията използва и паралелна система само за наблюдение – Angie.

Основните проблеми в птицевъдството са осигуряване на непрекъсваемост на електрозахранването и регулиране на количеството въглероден диоксид в помещенията. „Едно от най-големите предимства на Angie устройствата е тяхното автономно захранване и липсата на окабеляване. Информацията която се архивира е перфектна за анализите на нашите технолози“, споделят Булагро97. Известия на телефона си получават всички служители на възлови позиции, които имат пряко влияние и отговорност за технологичните процеси. Регулиране нивата на СО2 в помещенията за люпене и местообитаване на пиленцата са от жизнена важност. С Angie устройствата, се осигурява благоприятна среда за птиците и се повишавана ефективността на бизнеса.

Дейността на Буларго97 предвижда доставки от люпилнята до фермите на клиенти. През цялото време на транспортиране е необходима информация от това, къде се намира камиона и какви параметри на микроклимат поддържа. Oбмяната на информация чрез Angie е много по-лесно достъпна за цял екип от хора, дори и за някои от редовните клиенти, които могат да наблюдават и да предвиждат кога ще пристигнат пилетата при тях.

Нашият IoT проект

С Angie се наблюдават температура, влажност, въглероден диоксид и атмосферно налягане в инкубатори, люпилни, ферми за птици, складове за яйца и хладилни камери. Използвайки услугите на Angie Буларго97 разполагат с дублиране на стойностите и постоянен контрол на параметрите. Сензорните устройства събират данни от направените измервания и ги изпращат към локално изградена LoRaWAN мрежа. От там данните се предават към облачна система. Събраните и обработени данни се визуализират в приложението Angie IoT.

Share new: