Извлечете максимума от слънчевата енергия
Соларните микромрежи могат да донесат електричество на повече от 1 милиард души, които все още нямат надежден достъп до мрежите. Нашите решения за преобразуване на електроенергията правят ефикасни, надеждни и с възможности за надграждане соларни микромрежи.

Системите, които се предлагат са с мощност от 240W до ~500kW.

За специфичните нужди на клиетна предлагаме иновативен продукт – Rectiverter, модул за преобразуване на енергия, който съчетава функциите на токоизправител, инвертор и статик байпас суич в едно. „Rectiverter”-ът е 3-портов двупосочен конвертор, който опростява решения, които осигуряват както DC, така и АС захранване в критични приложения.

Селски райони

 

Захранване на селските райони от слънцето

Соларните решения на Елтек са цялостни, модулни и компактни, благодарение на уникалния токоизправител осигуряващ надеждно захранване в off-grid територии.

Има 1,3 милиарда души без достъп до електроенергия. Чрез портфолиото от соларни микро мрежи, Елтек осигурява подобрение в качеството на живот и възможност за по-нататъшно икономическо и социално развитие.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/rural-electrification/

Бежански лагери

 

Захранване навсякъде

Цялостни, модулни и компактни решения на Елтек благодарение на уникалния токоизправител, осигуряващ надеждно променливо и постояннотоково захранване в off-grid територии.

Създаването и управлението на бежански лагери има много предизвикателства, от които достъпът до електроенергия е от ключово значение.

С помощта на соларните Micro grid решения на Елтек, повечето от клиентските нужди могат да бъдат задоволени, чрез безпроблемната интеграция с генератора, осигурявайки пълна гъвкавост.

С AC и DC изходи може да се осигури захранване за осветление, IT оборудването, комуникациите, уличното осветление и др.

 

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/rural-electrification/

Извън мрежата

 

Захранване навсякъде

Цялостни, модулни и компактни решения на Елтек благодарение на уникалния токоизправител, осигуряващ надеждно променливо и постояннотоково захранване в off-grid територии

При работа в не електрифицираните райони, мощността е ключова за осигуряване на елементарна функционалност, комуникация и т.н.

Чрез соларните микро мрежи Елтек осигурява бърз и гъвкав начин за постигане на това като се избягва скъпоструващата и шумна работа на генератора.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/rural-electrification/

Хижи и заслони

 

Захранване навсякъде

Цялостни, модулни и компактни решения на Елтек благодарение на уникалния токоизправител, осигуряващ надеждно променливотоково захранване в off-grid райони.

Модерните хижи и заслони трябва да бъдат подсигурени с надеждна мощност, за да предложат на своите гости услугата, която очакват. Слънчевите захранващи микро системи на Елтек могат да покрият тези изисквания и дори позволява автоматично взаимодействие с генератори, ако е необходима допълнителна енергия.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/rural-electrification/