Устойчивата, безопасна и непрекъсваема енергия е основно изискване за ефективната работа на критичните мрежови приложения. Интелигентни решения, които създават добавена стойност и високо ефективна енергийна трансформация, спестяваща енергия и разходи.

Системите, които се предлагат са с мощност от 240W до ~500kW.

За специфичните нужди на клиетна предлагаме иновативен продукт – Rectiverter, модул за преобразуване на енергия, който съчетава функциите на токоизправител, инвертор и статик байпас суич в едно. „Rectiverter”-ът е 3-портов двупосочен конвертор, който опростява решения, които осигуряват както DC, така и АС захранване в критични приложения.

Контрол на КРУ

 

Осигуряване на всички нива на напрежения и мощности

Широка гама от модули за преобразуване на AC в DC, DC към AC и DC към DC могат да бъдат подредени като градивни елементи, за да се създадат системи, специално проектирани за подстанции и на най-високото необходимо техническо ниво.

Това са решения, които ще се надграждат според нуждите Ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

 Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/

Комуникации

 

48VDC захранвания за комуникационно оборудване

Дали директно от променлив ток или чрез преобразуване от всяко друго DC напрежение, всяко комуникационно оборудване може да бъде доставено с високонадеждна и стабилна мощност.

Това са решения, които ще растат с работата ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/

Захранвания в централи и подстанции

 

От малки 24VDC до големи 220VDC захранващи системи и свързаните с тях панели

За различните нужди на всякакъв вид електроцентрали, независимо дали е нужно малко специфично захранване или централни големи постояннотокови захранвания, модулите на Елтек могат да бъдат конфигурирани така, че да осигуряват най-добрите захранвания, токоизправители и преобразуватели.

Това са решения, които ще растат с работата ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

 Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/

Мониторинг и контрол

 

Лесно прилагане на SCADA при най-строги спецификации

В случаите, в които се използва система за наблюдение, контрол или мониторинг в обекти, свързани с производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, Елтек разполага с решение за захранване на такова оборудване при оптимални условия. 

Това са решения, които ще растат с работата ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/

Безопасност и защита

 

Захранващи устройства за защита на електроразпределителните сайтове.

DC и AC захранвания в електроцентрали, преносни или разпределителни подстанции за оборудване за безопасност като аварийно осветление, FF, сирени, видеонаблюдение, контрол на достъпа и др.

Това са решения, които ще растат с работата ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/

Интелигентно захранване

 

Токоизправител, инвертор, Rectiverter – базови или комбинирани системи.

Хибридни захранващи устройства, микро мрежи, системи за тестване на батериите, съхранение на енергия.

Това са решения, които ще растат с работата ви, докато развивате по-умните мрежи на утрешния ден. Модулни, компактни и гъвкави енергийни системи, изградени от експерти по енергетика за експерти по енергетика.

 Повече информация можете да намерите тук:

https://eltk01master56jz5prod.dxcloud.episerver.net/industries/powerutilities/