Отличното захранване и високата системна надеждност на UPS системите на Елтек осигуряват на клиентите предимствата на стабилно захранване, висока енергийна ефективност, ниска капиталова инвестиция и ниски оперативни разходи.

Серия UPS-и Altron, 1-10kVA

 

В продуктовата линия Delta UPS, серията Amplon представлява монофазни UPS системи с мощност над 1kVA, които поддържат от малки до средни мрежови устройства, системи за сигурност и наблюдение, както и POS системи. Думата „Amplon“ (Ample + on) представлява достатъчно стабилност, която описва тази UPS система – оптимизира пространството и икономическите ползи. Системите Amplon са идеалното решение за управление на енергията за малки и средни предприятия, като например финансови институции, правителствени отдели и медицински центрове и предлагат решение за защита на електрозахранването с най-високи ползи за пространството и разходите.

 

Серия UPS-и Ultron, 10-500kVA

 

В продуктовата линия Delta UPS, серията Ultron са трифазни UPS системи с мощности повече от 10kVA, , които осигуряват мощности за критични приложения като промишлено оборудване, центрове за данни, устройства за контрол на движението, радиостанции и основни мрежи. Думата Ultron (Ultra + on) означава крайната производителност, която описва характеристиките на тази UPS система – изключителна стабилност и сигурност за критични приложения.

Серия UPS-и Modulon, 20-500kVA

 

В продуктовата линия Delta UPS, серията Modulon разполага с трифазна модулна архитектура, осигуряваща захранване над 20kVA за дейта центрове, средно големи мрежи, центрове за съхранение на данни и финансови центрове. Думата Modulon (Modular + on) подчертава основната си функция – модулност. Клиентите могат да закупят UPS системи с по-голяма гъвкавост въз основа на техните първоначални потребности  и бъдещите нужди за мащабируемост с цел намаляване на TCO и увеличаване максимално на ползите на системата.

UPS мениджмънт системи

 

В допълнение към високоефективните и надеждни UPS системи, Delta Electronics предлага следните услуги: приложения за управление UPSentry и InsightPowerUPS. Чрез добавяне на NIC карти клиентите могат да наблюдават дистанционно работата на UPS, да извършват първоначални диагностики при необичайни условия и при необходимост да включват или изключват системите от разстояние.