Ефективните системи за управление и автоматизираните инструменти са от решаващо значение за предоставянето на ИТ услуги от световна класа, тъй като балансирането на QoS, финансовите изисквания и изискванията за сигурност става все по-трудно предизвикателство. Huawei предлага пълен пакет от софтуерни решения за планиране, осигуряване и управление на ИТ инфраструктурата за модерното предприятие. Системите са проектирани да вървят в крак с развиващите се технологии и нуждите на потребителите, като същевременно опростяват работни потоци с удобни за ползване графични софтуерни интерфейси.

Резултатът е безопасна, сигурна, високоефективна корпоративна ИТ инфраструктура при най-ниската обща цена на притежание.

eSight

 

Единният софтуерен пакет на Huawei за планиране, експлоатация и поддръжка на сложна ИКТ инфраструктура за предприятия – от глобални, конвергирани мрежи и центрове за данни до мултимедийни и видео комуникации – включва необходимите средства за предоставяне на високопроизводителни и гъвкави ИТ услуги.

eSight предоставя отворена, гъвкава платформа, която поддържа инфраструктури и устройства от трети страни доставчици, и улеснява разработването на персонализирани приложения за управление.

От планирането и дизайна до обезпечаването и отстраняването на проблеми системата за управление eSight подобрява ефективността на O & M, намалява разходите, оптимизира използването на ресурсите и осигурява отговорни и високодостъпни системи.

За повече информация, моля последвайте връзката:

http://e.huawei.com/en/products/software/mgmt-sys/esight