Високопроизводителните и високонадеждни транспортни мрежи са от решаващо значение за подпомагане на иновативните ИТ приложения в енергийната индустрия и за енергийните компании, обществения транспорт, образованието и финансовите услуги. Използвайки широкия спектър от мрежови системи, Huawei предлага транспортни продукти с висока степен на производителност за изграждане и мащабиране на възможностите за пренос на индустриална сила – осигуряващи високоскоростни, широколентови комуникации, базирани на най-новите оптични, микровълнови и WDM технологии.

IP радиорелейни системи
Мултипротоколни платформи за пренос