Планиране, проектиране, монтаж, техническа поддръжка, оглед на обекта. Персонализирани решения. Обучения.

 

Планиране и проектиране на клиентската мрежа за наблюдение

Предлагане на оптимална топология на клиентската мрежа за наблюдение, чрез избор на сайтове с инсталирани модули „Mondis“.

Целта е да се създаде надеждна и рентабилна мрежа за мониторинг. Подготовка на количествена сметка за всички елементи на системата.

Проследяване на кабелните маршрути чрез получаване на GPS данни

Проследяването се осъществява в градска мрежа, както и извън населените места, което включва:

  • физическо проследяване на кабелите – обект на мониторинг;
  • записване на GPS координатите на съществуващи шахти, начални, референтни и крайни точки;
  • измерване разстоянията между междинните шахти и съществуващите аванси на кабелите.
Дигитализиране на елементите на кабелната мрежа

Изготвяне на кабелните трасета в DWG, KML, GPX, CSV и други формати, подготовка на кабелни планове,  географско позициониране на шахтите, външните шкафове, начални, междинни и крайни точки.

 

Инсталиране на софтуер за наблюдение и визуализация на системата "Mondis"

Инсталирането на системния софтуер „Mondis“ се извършва на специален клиентски сървър, в корпоративната мрежа на Loren или виртуално на облак.

Оглед на обект (Site survey)

Извършване на предварителни проучвания и огледи, подготовка на Site Survey Reports (SSR)

Инсталиране на хардуерни устройства с подходящ брой интерфейсни модули

Инсталиране и свързване на крайни устройства и интерфейсни модули, активиране на портове, интегриране в база данни.

 

Инсталиране на допълнително външно захранване

Доставка на необходимите материали за допълнително захранване и монтаж в 19 „шкаф / стойка.

Конфигуриране, калибриране и визуализация на кабелното трасе

Кабелна връзка и калибриране, обработка и въвеждане на кабелни маршрути, подготовка за визуализация.

Изготвяне на маршрут на карта – Google или друг софтуер за картографиране.

Въвеждане на основни референтни точки – шахти, контакти, шкафове.

 

Надграждане

Инсталиране, въвеждане в експлоатация, калибриране и системна интеграция на нови елементи, обект на мониторинг.

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Техническа поддръжка по време на работно време; Приоритетно време за реагиране;

  • диагностика и локализиране на хардуерни повреди; подмяна и ремонт на дефектни устройства;
  • възстановяване на функционалността; калибриране и регулиране по време на спешно възстановяване на кабелното проследяване;
  • отдалечен достъп до екип за техническа поддръжка и онлайн комуникация за възникващи проблеми, свързани с експлоатацията.

24/7 достъп до онлайн портал; Услуга за поддръжка и надстройване на софтуер; Получаване на най-новия софтуер

чрез автоматично получаване на софтуерни версии, включително корекции и подобрения.

Възможност за: Технически помощен център 24 часа в денонощието (TAC), удължена гаранция на хардуера.

 

 

Персонализирани софтуерни решения

Разработване на персонализирана версия на софтуера, приспособена към работната среда на клиента.

Възможно е да се разработи нова функционалност на системата според специфичните изисквания на клиента.

 

Обучение

Еднодневно обучение на обекта за системата „Mondis“ се осигурява от служител на Лорен Нетуръкс. Обхватът на обучението може да се адаптира към изискванията на клиента.