Mondis MCC Plug-In модул за наблюдение на медни кабели с дължина до 12км.

Mondis оптичен модул за медни кабели, разширява възможностите на системата Mondis по отношение на мониторинга на целостта на медните кабели, установява прекъсвания на кабела и проблеми в реално време.

Модулът Plug-In на медния кабел може да бъде монтиран на всяко място в рамките на управляващото устройство Mondis.