Mondis MFOSR plug-In модул за наблюдение на оптични кабели с дължина до 12км.

Оптичен модул Мондис за къси разстояния разширява възможностите на системата Мондис по отношение наблюдението на целостта, влошаване на параметрите и промяна на затихването на оптични кабели с дължина до 12 км.

Модулът може да бъде инсталиран на всяко място в рамките на управляващото устройство Mondis.