Mondis MFOLR50 модул за наблюдение на оптични кабели с дължина до 50км.

Оптичен модул Мондис за дълги разстояния  разширява възможностите на системата Мондис по отношение наблюдението на целостта, влошаване на параметрите и промяна на затихването на оптични кабели с дължина до 50 км.

Модулът MFOLR50 може да бъде монтиран на всяко място в рамките на управляващото устройство Mondis.