Mondis е иновативно решение за наблюдение, диагностика и защита на кабелна телекомуникационна инфраструктура.

Характеристики и предимства:

 • Бързо и прецизно локализиране на кабелните събития в реално време;
 • Отлична визуализация в реално време – Целостта на телекомуникационните кабелни мрежи и инфраструктурните елементи;
 • Незабавно сигнализира на екипите за поддръжка (NOC), полицията или корпоративната сигурност едновременно;
 • Значително намаляване на загубите и бързо възстановяване на трафика;
 • Дистанционна поддръжка, администриране и мониторинг;
 • Web базиран интерфейс;
 • Многоекранна визуализация;
 • Наблюдение на тъмни и активни влакна;
 • Лесно многофункционално и дистанционно конфигуриране на оптични кабели и инфраструктура;
 • Ефективна превентивна поддръжка;
 • Отлично съотношение Качество/Цена;
 • “Plug & Play” интегриране във вече изградена мрежа;
 • Няма нужда от допълнителна интервенция върху съществуваща и вече изградена кабелна мрежа;
 • Висока надеждност, автоматичен back-up резервираност на данните;
 • E-mail и SMS известия.