Разработваме модерни, ориентирани към хората решения за медицински услуги, използващи разнообразни приложения за телемедицина. Отдалечено HD видео, телеконсултация, демонстрация на дистанционна хирургия, медицинско видео по поръчка и посещения при дистанционен лекар са част от пакета.