Ускоряването на урбанизацията представлява огромно предизвикателство за градовете по отношение на инфраструктурата и безопасността.

В този контекст, общинските служители разчитат на ИКТ, за да защитят гражданите.

„Всички доставки са извършени в срок и към тях е подохождано с необходимия професионализъм. Системите на Huawei отговарят на всички Европейски стандарти и директиви за подобен вид оборудване.”

ITR Services ООД