В днешно време изграждането на свързаност между системите е ключов фактор за по-добра визуализация, управление и мониторинг на мрежата. Надеждната работа и връзка на отделните подсистеми в дадена организация са от изключително значение за оптимално функциониране и спомага за развитие и бъдещо разширение на дадена структура.

Лорен Нетуъркс разполага с опитни специалисти в тази област и може да посрещне и най-специфичните нуджи на клиента.

„Лорен Нетуъркс е извършила „Доставка, монтаж и оживяване на комуникационно оборудване за пренос на данни” от Huawei Technologies Co., Ltd. за нуждите на Мултифункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ Всички доставки са извършени в срок и към тях е подохождано с необходимия професионализъм. Системите на Huawei отговарят на всички Европейски стандарти и директиви за подобен вид оборудване.”

ITR Services ООД