В този все по-глобализиран и градски свят транспортът е по-важен от всякога.

Съвременното общество изисква системи за движение и транспорт, които са зелени, безопасни, ефективни и непрекъснати.

„Лорен Нетуъркс е извършила „Доставка, монтаж и оживяване на комуникационно оборудване за пренос на данни” от Huawei Technologies Co., Ltd. за нуждите на Национална Компания Железопътна Инфраструктура (НКЖИ). Всички доставки са извършени в срок и към тях е подхождано с необходимия професионализъм.