Smart Monitor предоставя възможност за наблюдение състоянието на околната среда на активи, измерване на температура и влажност.

Чрез IoT сензора получавате известия и аларми при отклонение от зададени от вас правила. Допълнително ще получите достъп до справки за зададен потребителски период. Устройството е с лесна инсталация и дълъг живот на батерията.

За кого е подходящо устройството?

Складове,

Логистични бази,

Сървърни и технологични помещения,

Лаборатории,

Изби,

Наблюдение на почва,

Възможност за персонализирани решения

 

Какво предлага  платформата:

Позициониране на обектите на географска карта.

Визуализиране състояние на активите.

Геолокация – зони за локализация на обектите.

Следи – история на маршрутите

Обособяване на групи – разделяне на обектите по тип или други характеристики.

Специално създадена апликация

Мултиекранна визуализация – desktop и мобилни устройства

Мултиезична платформа

Дефиниране на нива на достъп до платформата

Изготвяне на справки и експорт в .xls файл

Графична визуализация

Правила – задаване на условия за изпращане на нотификации при отклонение от зададени стойности.

Асоцииране на различни устройства към един актив.

Защо да купите Viva Smart Monitor?
Едновременно наблюдение на различни обекти – складове, офиси, технологични помещения  и др.
Устройствата не изискват постоянно захранване –  заменяема батерия.
Лесна за инсталиране – самостоятелно и бързо инсталиране на устройствата и приложението.
Анализ на данните – Експорт на данните в .xls файлове позволява   тяхното последващо анализиране и обработване.
Опазване и контрол на  имуществото и активите на компаниите.
Отдалечено управление и контрол на активите.